Senior Projectmanager

Social Verzekeringsbank

Project Implementatie SVB Werkplek (01-2019 – 04-2019)
Verantwoordelijkheden:
– Implementatie van de nieuw ontwikkelde SVB-werkplekken

Werkzaamheden:
– Uitrolplan opstellen implementatie werkplekinnovatie
– Vastleggen project governance
– Vaststellen en laten accorderen benodigde organisatieverandering
– Managen acceptatie organisatieverandering
– Managen stakeholders in bestuurlijke omgeving

Resultaten:
– Uitgevoerde pilot implementatie
– Gemanagede transitie en implementatie

Project VDI (10-2018 – 04-2019)
Verantwoordelijkheden:
– Migratie VDI van Windows 7 naar Windows 10
– Advies opstellen terugdringen hoge gebruikersrechten
– Terugdringen aantal gebruikte VDI’s

Werkzaamheden:
– Sturen opstellen beleid voor gebruik VDI
– Managen terugdringen aantal gebruikte VDI’s
– Veranderingen door de organisatie managen
– Managen (zeer) hoge verwachtingen stakeholders

Resultaten:
– Advies gebruikersrechten
– Sterk verminderd gebruik VDI
– Upgrade bestaande VDI’s naar Windows 10

Product Owner/ Projectmanager Remote Desktop Services Go-Live (10-2018 – 01-2019)
Verantwoordelijkheden:
– RDS-omgeving productie klaar maken en beheer inregelen
– Transitie naar 1 manier van werken bij betrokken teams

Werkzaamheden:
– Eisen en wensen Product Owner en manager in kaart brengen
– Managen schaalbare en meetbare RDS-omgeving productie-klaar maken
– Managen scope, stakeholders, kwaliteit en planning
– Adoptie werkwijze met RDS in de organisatie bewerkstelligen

Resultaten:
– Geïmplementeerde transitie RDS
– Alle gewenste applicaties beschikbaar in RDS

@2024 Boshuis. All Rights Reserved.