Senior Projectmanager

Noordwest Ziekenhuisgroep

Project Enterprise Mobility Management (01-2018 – 09-2018) – Mobiel werken beschikbaar stellen, en in de organisatie laten landen
Verantwoordelijkheden:
– Mobiel werken veilig en geadopteerd implementeren in organisatie
– Elektronisch Patiëntendossier mobiel beschikbaar maken

Werkzaamheden:
– Beleid bepalen mobiel werken
– Sturen en vaststellen wensen en eisen gebruikersgroepen
– Managen inregelen Security en End Point Management
– Coachen op kennis in organisatie brengen, medewerkers opleiden
– Managen pilot en uitrol Cloud- en mobiel werken binnen de gehele organisatie
– Adoptie en acceptatie verandering in de organisatie managen
– Managen stakeholders en leveranciers in bij uitstek politieke omgeving

Resultaten:
– Beleid, proces, EMM en beveiliging Mobiel Werken geïmplementeerd
– Transitie succesvol afgerond en verandering ingebed in de organisatie

Project Netwerkzonering (01-2018 – 09-2018) – Het netwerk toekomst-klaar maken, om het nieuw uit te rollen EPD te ondersteunen
Verantwoordelijkheden:
– Opleveren toekomstbestendig, redundant en veilig netwerk
– Kennis in teams versterken, beheer en architectuur verbeteren

Werkzaamheden:
– Sturen op optimaliseren en vernieuwen Cloud-infrastructuur
– Managen opleveren redundante connectie tussen 3 datacenters en 8 locaties
– Managen stakeholders, planning, kosten en kwaliteit
– Sturen op inzicht in eigen infrastructuur, opleiden architecten en beheerders

Resultaten:
– Netwerkomgeving conform wensen en verwachtingen, redundant en veilig
– Beter inzicht in eigen infrastructuur en verhoogd kennisniveau

@2024 Boshuis. All Rights Reserved.